Благодійний фонд

Рівненський обласний благодійний фонд «Любіть Україну» створений для сприяння  соціально-економічного розвитку місцевих громад області, збереження та розвитку історико-культурного та духовного надбання нашого краю, національного відродження, патріотичного виховання молоді, вирішення інших актуальних для жителів області проблем. Фонд «Любіть Україну» зареєстрований Рівненським обласним управлінням юстиції 26 грудня 2011 року.  Головою правління фонду обрана Любов Пшенична, голова Дубенської районної організації Національної спілки письменників України

Любов Пшенична

 

Пшенична Любов Антонівна

Голова Дубенської регіональної організації Національної спілки письменників України, поетеса, відмінник народної освіти, Голова Правління рівненського обласного благодійного фонду “Любіть Україну”.

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ

Рівненського обласного

благодійного фонду „Любіть Україну” на 2012 рік


І. Загальні положення.

 

Відповідно до Статуту РОБФ „Любіть Україну”, основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб. Діяльність Фонду, спрямована на соціально-економічний розвиток  Рівненської області та підвищення добробуту її громадян.

 

У 2012 році Фонд ставить перед собою наступні завдання:

- сприяння  розвитку громадянського суспільства, засад регіональної демократії, правової

освіти населення;

- сприяння розвитку свободи слова;

- розвиток регіональних програм, у тому числі освітніх, що сприяють розвитку місцевого

самоврядування;

- патріотичне виховання молоді;

- надання допомоги талановитій творчій молоді;

- збереження та розвиток історико-культурного та духовного надбання Рівненської об-ласті;

- сприяння розвитку громадянських прав та свобод;

- сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів,  інших осіб, які потребують піклування, а також  надання допомоги  малозабезпеченим, безробітним, інвалідам, людям похилого віку, в тому числі ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, національно-визвольних змагань, ветеранам праці та іншим, малозабезпеченим, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми, особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації

своїх прав і законних інтересів, особам, які потребують піклування, іншим категоріям громадян, які мають право на спеціальні пільги;

- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних  конфліктів, нещасних випадків,

а також жертвам репресій, біженцям, громадянам які звернулись до Фонду за допомогою,

в тому числі і фінансовою, у зв’язку з винятковими, або складними обставинами;

- сприяння розвитку науки та освіти, в тому числі – дошкільної, реалізація науково-освітніх програм, надання допомоги студентам, учням, а також вченим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям та іншим діячам в галузі науки та освіти;

- сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо  малозабезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;

- сприяння охороні і збереженню культурної  спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам’яток  історії та культури, місць поховання;

- надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової   інформації,

інформаційної інфраструктури;

- сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної  справи та захисту

тварин;

- сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої  фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

- соціальна підтримка мешканців села та малих міст;

- пошук, підбір і розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння створенню умов для їх

навчання та розкриття творчих здібностей талановитої молоді;

- сприяння розвитку сільського господарства області;

- сприяння в реалізації та підтримка екологічних програм, спрямованих на покращення

стану довкілля;

- підтримка розвитку інноваційних технологій;

- сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми;

- акумуляція коштів для здійснення дослідницьких проектів, пов’язаних з увіковіченням

пам’яті воїнів, полеглих за волю України;

- сприяння впорядкуванню поховань та меморіальних кладовищ періоду Першої і Другої світових воєн;

- сприяння у проведенні наукових конференцій та інших заходів, пов’язаних з увіковіченням пам’яті воїнів, полеглих за волю України, та пов’язаних з дослідженням української історії періоду Першої та Другої світових воєн;

- сприяння залученню інвестицій для соціально-економічного розвитку області.

- інша діяльність, що сприяє соціально-економічному, культурному, розвитку та підвищенню добробуту громадян.

 

ІІ. ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

  1. Програма міні грантів для розвитку громад Рівненської області.

 

Метою програми є надання інформаційної, методичної, консультаційної та матеріальної допомоги ініціативним групам  громадян для вирішення соціальних проблем  та реалізації соціальних програм місцевих громад Рівненщини. Активізація сільських громад, допомога у залученні коштів для вирішення місцевих проблем.

Напрямки програми є:

● Розвиток громадянського суспільства через налагодження співпраці

місцевого бізнесу, влади і громади.

● Сприяння поширенню свободи слова.

● Підтримка патріотичного виховання молоді.

● Підтримка творчої талановитої молоді.

● Збереження та розвиток історико-культурного та духовного надбання.

● Розвиток науки, освіти, пошукової роботи.

●Соціально-культурна адаптація в селах, відродження традицій,

покращення соціально-побутових умов мешканців.

● Впорядкування поховань та меморіальних кладовищ періоду Першої та

Другої Світових воєн.

● Розвиток фізичної культури і спорту, пропагування здорового способу

життя.

  1. Програма „Ваше право”. 

Метою програми є правова просвіта широкого кола мешканців сіл та

селищ Рівненської області з найбільш частих та актуальних юридичних питань,

з якими мешканці області звертаються до органів влади, нотаріату, юстиції,

управлінь та відомств про РДА, ОДА, приймалень громадських організацій,

тощо.

Напрямками програми є:

Підготовка право просвітницьких брошур для безкоштовного

розповсюдження;

Консультування мешканців області з виїздом в сільську місцевість;

Підготовка заяв та скарг до різних інстанцій від імені громадян;

Обробка та систематизація звернень громадян, узагальнення проблем з

метою їх системного вирішення в подальшому.

 

  1. Програма «ВІН» (важливо і невідкладно)

 

Метою програми є вирішення актуальних, нагальних і невідкладних

проблем, які постають перед місцевими громадами та окремими громадянами і

не суперечать статутним засадам діяльності фонду.

Головними напрямками є :

- сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб які потребують піклування;

- надання благодійної допомоги  малозабезпеченим, безробітним, інвалідам, людям похилого віку, в тому числі ветеранам та учасникам 2 ї Світової війни, учасникам бойових дій, національно-визвольних змагань, ветеранам праці та іншим, малозабезпеченим, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми, особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів, особам, які потребують піклування, іншим категоріям громадян, які мають право на спеціальні пільги;

- сприяння захисту материнства та дитинства, надання благодійної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми, особам, які потребують негайного медичного втручання та лікування;

- сприяння охороні і збереженню культурної  спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам’яток  історії та культури, місць поховання;

 

 

Склад конкурсної комісії з оцінки проектних заявок конкурсів фонду

 

Орлов Микола Вікторович 

громадський діяч, керівник громадської організації “Аналітичний центр розвитку міста “ЗЕОН”, керівник проектів благодійного фонду “Любіть Україну”

 

 

 

 

Гладунов Олександр Варфоломійович 

Директор з маркетингу та реклами МПП «МОНСТЕРА»,  впродовж 2003-2010 років керівник 12 грантових проектів, профінансованих ОБСЄ, USAID, фондом Євразія, Посольством Канади, в Україні та іншими міжнародними донорськими організаціями, експерт у галузі маркетингу, Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Українська  Асоціація Маркетингу», директор  Рівненської обласної організації “Українська Асоціація Маркетингу”, сертифікований бізнес – тренер (спеціалізація- маркетинг, управління продажами, стратегічне управління, організаційний розвиток),  автор понад 20 праць з менеджменту та маркетингу, в тому числі – двох навчальних посібників та книги “Дітям капітана Гранта. Професійний маркетинг для грантоїдів”,  громадський діяч зі стажем,  у минулому активіст Народного Руху України.

Свірець Вячеслав Володимирович

Приватний адвокат, заступник голови правління РОГО “Комітет виборців України”, член Спілки адвокатів України,  голова Рівненського осредку Асоціації українських моніторів дотримання прав людини.

 

 

 

Безтелесна Людмила Іванівна

завідувач кафедри трудових ресурсів та підприємництва НУВГП, професор, доктор економічних наук.

 

 

 

 

Ніколіна Світлана Володимирівна

голова Рівненської обласної організації Всеукраїнського товариства  «Просвіта» ім. Т.Шевченка, голова обласної організації Української Народної Партії, екс-голова Здолбунівської районної державної адміністрації.

 

 

 

Черній Алла Леонідівна

Депутат Рівненської обласної ради VI скликання від ВО “Батьківщина”, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук РДГУ та кафедри регіонального управління НУВГП.

 

Поділись з друзями в соцмережах!